Prawo nieruchomości

 • negocjowanie, przygotowywanie i analiza umów nabycia nieruchomości (umowy rezerwacyjne, przedwstępne, przyrzeczone, deweloperskie, najmu, dzierżawy)
 • ustanowienie i znoszenie ograniczonych praw na nieruchomości
 • roszczenia z rękojmi i/lub gwarancji za wady lokalu i/lub budynku
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • zasiedzenie nieruchomości
 • przeniesienie prawa własności
 • zniesienie współwłasności
 • naruszenie posiadania
 • odszkodowanie za posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości
 • zakładanie i uzgodnienie treści ksiąg wieczystych