Prawo cywilne

  • dochodzenie roszczeń pieniężnych
  • roszczenia wynikające z zawartych umów, w tym: sprzedaży, o roboty budowlane, dzieło, najmu, leasingu, kredytu, dożywocia, zlecenia
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę
  • ochrona dóbr osobistych
  • ustalenie nieważności umów, stwierdzenie ich nieważności
  • eksmisja
  • zasiedzenie
  • zniesienie współwłasności i dział spadku
  • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga paulińska)