Prawo karne, karno-skarbowe, karno-gospodarcze

młotek sędziowski

  • obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, również na etapie postępowania odwoławczego
  • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe)
  • sporządzanie i wnoszenie zażaleń, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe)