Prawo rodzinne

ikony rodzina

  • rozwód i separacja
  • podział majątku
  • pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • alimenty
  • kontakty z dzieckiem
  • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
  • przysposobienie (adopcja)
  • ustalenie albo zaprzeczenie macierzyństwa
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • postępowanie w sprawach nieletnich