Windykacja należności

banknoty

  • konsultacja, analiza dokumentów
  • negocjacje przedsądowe, podpisanie ugody pozasądowej z warunkami korzystnymi dla obu stron postępowania, złożenie pisemnego oświadczenia o uznaniu długu lub notarialnego złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  • sporządzenie i podpisanie wezwania do zapłaty
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym w sporach przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
  • prowadzenie postępowań transgranicznych